Met elkaar, voor elkaar

Centraal meldnummer bij overlijden is 06-31163300

Deze gedachte is al sinds de oprichting in 1958 het motto van de  R.K. Begrafenis- en Crematievereniging “Laatste Eer” in Wognum.

Het is prettig te weten dat er in de directe omgeving mensen zijn die je een warm hart toedragen en die je, wanneer je afscheid moet nemen van een dierbare, willen en kunnen helpen. Onze uitvaartverzorgsters Ellen Berkhout en Monique Ursem, staan samen met de overige medewerkers en vrijwilligers uit de eigen Wognumse omgeving borg voor een prima verzorgde uitvaart waarbij vanzelfsprekend rekening wordt gehouden met de wensen van de overledene en de nabestaanden. Zij kunnen uw uitvaart verzorgen op iedere door u gewenste locatie in de regio.

Hoewel onze vereniging niet zo nadrukkelijk op de voorgrond treedt, zijn er toch veel mensen actief binnen de vereniging. Het bestuur bestaat uit zeven mensen. Er werken twee uitvaartverzorgsters voor de vereniging, voor de laatste verzorging van de overledene zijn een aantal dames oproepbaar en de vereniging beschikt over een uitstekend dragerscorps. Verder verzorgt Uitvaartonderneming Dekker uit Heerhugowaard al ons vervoer. Tevens is er een goede samenwerking met de pastores,  de avondwakegroep, de medewerkers van de parochie en met de diverse crematoria en uitvaartcentra.

Ook als u geen lid bent van de vereniging kunt u uw uitvaart door ons laten verzorgen. De vereniging verzorgt uitvaarten zonder winstoogmerk.

Voor informatie  en/of aanmelding kunt u contact opnemen met
dhr. M.C. (Emiel) Castricum (emiel.castricum@gmail.com)