Dienstenpakket

Leden van de vereniging hebben bij overlijden recht op het volgende dienstenpakket:

 • Het verzorgen van alle formaliteiten en zaken die met een overlijden te maken hebben.
 • De laatste verzorging van de overledene.
 • Het opbaren en verzorgen van de overledene tot aan de dag van de begrafenis of de crematie.
 • Bij opbaring thuis of in de rouwkamer van de kerk het gebruik van rouwmateriaal, zoals bloementafels, kaarsen en kandelaars, kamerschermen.
 • Gebruik van een koelapparaat en eventueel een airco.
 • Het regelen en verzorgen van de uitvaart en de begrafenis of crematie.
 • De benodigde dragers tijdens de uitvaart en de begrafenis c.q. crematie.
 • Het vervoer van de overledene van of naar Wognum met een maximum van 10 km.
 • De rouwauto op de dag van de begrafenis naar de kerk en de begraafplaats in Wognum of op de dag van de crematie naar de kerk of crematorium in de regio.
 • Na afloop van de uitvaart het opruimen van het gebruikte rouwmateriaal.

Daarnaast worden een aantal diensten door ons verzorgd, waarvan de kosten niet onder het lidmaatschap vallen, zoals:

 • De aanschaf van een grafkist.
 • De kosten van advertenties, rouwcirculaires, dankbetuigingen.
 • Koffietafel en of broodmaaltijd.
 • Kosten van een rouwarrangement
 • Kosten van avondwake en begrafenis- of crematieplechtigheid

Zie ook het reglement van voorzieningen.

Belangrijk

De kosten van het dienstenpakket worden door de vereniging gedragen op voorwaarde dat zij in opdracht van de vereniging en door haar medewerkers  worden verricht. Wilt u, indien u lid bent van de vereniging, in aanmerking komen voor vergoeding van het dienstenpakket dan moet u de uitvaart door de “Laatste Eer” laten verzorgen.

Voor leden die ver buiten Wognum zijn gaan wonen proberen wij met de nabestaanden een passende oplossing te vinden.