Lidmaatschap

Wie kan er lid worden?

Iedereen kan lid worden van de vereniging. Hoewel onze vereniging een rooms-katholieke achtergrond heeft, kan iedereen  lid worden van de vereniging. Dus ook mensen die niet kerkelijk gebonden zijn.

Personen die ouder zijn dan 18 jaar en lid willen worden betalen entreegeld. De hoogte hiervan is leeftijdsafhankelijk en op te vragen bij het bestuur.

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid mits één van de ouders lid is van de vereniging. U wordt wel verzocht uw kind aan te melden.

De contributie voor 2023 is € 23,- per persoon per jaar.
Deze wordt jaarlijks in de maand mei middels automatische incasso geïnd.

Voor informatie  en/of aanmelding kunt u contact opnemen met
dhr. M.C. (Emiel) Castricum (emiel.castricum@gmail.com)

Inschrijfformulier gezin
Inschrijfformulier 1 persoon