Lidmaatschap

Wie kan er lid worden?

Iedereen kan lid worden van de vereniging. Hoewel onze vereniging een rooms-katholieke achtergrond heeft, kan iedereen  lid worden van de vereniging. Dus ook mensen die niet kerkelijk gebonden zijn.

Personen die ouder zijn dan 18 jaar en lid willen worden betalen entreegeld. De hoogte hiervan is afhankelijk van de leeftijd, zij moeten als het ware achterstallige contributie betalen. De berekening is als volgt: Leeftijd min 18 maal de geldende contributie. Wanneer iemand 48 jaar is en lid wil worden, betaalt hij of zij ( 48 -18) x € 23,- = € 690,-. Personen van 65 jaar en ouder betalen daarenboven € 375,- extra.

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid mits één van de ouders lid is van de vereniging. U wordt wel verzocht uw kind aan te melden.

De contributie voor 2023 is € 23,- per persoon per jaar.
Deze wordt jaarlijks in de maand mei middels automatische incasso geïnd.

Voor informatie  en/of aanmelding kunt u contact opnemen met
dhr. M.C. (Emiel) Castricum (emiel.castricum@gmail.com)

Inschrijfformulier gezin
Inschrijfformulier 1 persoon